Kritikat

Drogredenen ontmaskeren en filosoferen over nepnieuws

 

Kritikat

Waar komt mijn mening vandaan? Wanneer is iets waar? Denken we met ons gevoel of ons verstand? Wie bepaalt wat waarheid is?

Kinderen groeien op in een wereld met een steeds snellere digitale informatiestroom en zijn letterlijk één klik verwijderd van een veelheid aan informatie over alle denkbare onderwerpen. Het is onmogelijk om kinderen af te schermen voor nepnieuws, maar we kunnen hen op jonge leeftijd wel kritisch leren omgaan met de lawine aan informatie die op hen afkomt. 

Niet alleen de 21st century skills roepen op om leerlingen weerbaar te maken voor nepnieuws en te werken aan mediawijsheid, ook de Vlaamse onderwijsdoelen, eindtermen en leerplannen schuiven dit thema naar voor. Kritisch reflecteren over media, boodschap en  boodschapper kan leerlingen immers immuniseren voor de blootstelling aan nepnieuws.

Kritikat wil het kritisch denken over mediaboodschappen bij kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs stimuleren. Samen met een sprookjesschrijfster werden verschillende filosofische verhalen geschreven waarin de Kritikat als rolmodel in de huid van een filosofische detectivekat de kinderen op een speelse manier helpt om feit en fictie van elkaar te leren onderscheiden. Via prikkelende denkverhalen met vragen en oefeningen leren kinderen samen met de Kritikat de meest voorkomende drogredeneringen herkennen en nieuwsberichten die met de feiten een loopje nemen, ontmaskeren. De filosofische verhalen bieden voorbeelden van denkfouten die kinderen alert maken voor manipulatie en vormen de voorbereiding om in een tweede fase met dezelfde kritische bril mediaboodschappen te onderzoeken.